Nieuws

Wacht u op gedwongen energiebesparing of investeert u nu in duurzaamheid?

‘De overheid gaat bedrijven dwingen energie te besparen’, zo luidde onlangs de koppen in de kranten. Voor het eerst is er sprake van verplichte maatregelen om afspraken over energieverbruik bij huishoudens en bedrijven af te dwingen. “Dat is nodig omdat de doelen voor energiebesparing zonder wettelijke verplichting niet lijken te worden gehaald.”

Het zijn de woorden van Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die toeziet op het nakomen van afspraken uit het Energieakkoord. Dat akkoord werd in 2013 gesloten door 47 betrokken maatschappelijke partijen, milieubeweging en politiek.

Energiecontroleur

Geen zorgen: de kans dat er morgen vanuit overheidswege een energiecontroleur op de stoep staat, is klein. Ook is de verplichting nog niet van kracht. Toch lijkt het uit ondernemersoogpunt niet onverstandig u vast te oriënteren en voor te bereiden op de toekomst. Investeren in ‘duurzaamheid’ lijkt het devies. Want als u het nu niet zelf doet, wordt u er straks toe gedwongen, zo lijkt het.

20 petajoules staat gelijk aan verbruik van 300 duizend huishoudens

Hoe dat zit? Binnen vier jaar moet in woningen van huishoudens en kleine bedrijven 20 petajoules energie minder worden gebruikt. Dat is vergelijkbaar met het totale energieverbruik van 300 duizend gemiddelde huishoudens. Echter, voor particulieren komen er geen verplichte maatregelen. Resten er twee manieren om dit te bereiken, aldus de commissie en minister Kamp van Economische Zaken.

Verantwoordelijk

De eerste is om energieleveranciers volledig verantwoordelijk te stellen voor een daling van het energieverbruik. De andere is om marktpartijen, zoals isolatiebedrijven, te laten inschrijven op een opdracht om energiebesparing tot stand te brengen.

Verplichte maatregelen

Dat zijn 20 petajoules. Maar nog eens 9 petajoules energiebesparing, vergelijkbaar met 135 duizend huishoudens, moet de komende vier jaar worden bereikt bij 111 grote, vaak internationale bedrijven die veel energie gebruiken. Omdat tot dusver maar 2 bedrijven daar werk van hebben gemaakt en 30 slechts een voorstel hebben gedaan,  overweegt de minister verplichte maatregelen voor ‘iedereen’. Dus ook het MKB.

Energie-onzuinige kantoren moeten per 2020 voldoen aan energielabel C

Duidelijk is in ieder geval dat eigenaren van energie-onzuinige kantoorgebouwen verplicht worden om die kantoren in 2020 te laten voldoen aan de eisen van energielabel C. Veel oudere kantoren hebben nu  nog een label D tot en met G. Deze verplichting kan 4 tot 5 petajoules opleveren. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 75 duizend huishoudens. Eén van de manieren om het energieverbruik aanzienlijk omlaag te brengen is natuurlijk LED verlichting. En daarvan heeft Balaena voor iedere ondernemer een op maat gesneden oplossing in huis.

25 april 2016

Balaena helpt ondernemers zich toe te rusten op de toekomst

Wacht u op gedwongen energiebesparing of investeert u nu in duurzaamheid? ‘De overheid gaat bedrijven dwingen energie te besparen’, zo luidde onlangs de koppen in de […]